Kathmandu Press
मर्निङ रिडएनेस्थेसियाको गहिरो निद्रापछि मस्तिष्कको ‘रिबुट’कम्प्युटरको रिबुट त देखे–सुनेकै विषय हो। यस्तै, रिबुट मानव मस्तिष्कमा पनि हुने वैज्ञानिक अध्ययनबाट देखिएको छ। खासगरी, एनेस्थेसिया दिई कोमा या गहिरो निद्रामा...
डेभिड निल्ड
डेभिड निल्ड