Kathmandu Press

प्रबिता श्रेष्ठ

इन्द्रजात्राभित्रका पात्रहरू
जहाँकी कुमारीले खोला तर्दिनन्