Kathmandu Press

कतारमा सिकेर नेपालमै पर्फ्युम फ्याक्ट्री सुरू गरेका पीर मोहम्मद

...
https://www.youtube.com/watch?v=4vIkd5c2Jtg